|  Prijava

EPUserChanger

Politika zasebnosti

Enter Title

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Center RS za poklicno izobraževanje spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek spletnega informacijskega sistema Europass, skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu Europass določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Center RS za poklicno izobraževanje se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varoval podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani http://eps.europass.si/.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Center RS za poklicno izobraževanje ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Ta politika zasebnosti v okviru definiranja varovanja osebnih podatkov ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Center RS za poklicno izobraževanje zbira od vas, ko uporabljate spletno mesto http://eps.europass.si/ .

 

LASTNIK IN UPRAVLJALEC PODATKOV

Pojem »lastnik spletnega mesta«, »upravljalec osebnih podatkov« (oziroma krajše »upravljalec«) v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov je:

Center RS za poklicno izobraževanje 
Kajuhova 32 U 
1000 Ljubljana 
Tel. 01/586 42 00 
info@cpi.si

Vsebine, objavljene na spletnih straneh so last Centra RS za poklicno izobraževanje in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Prav tako si Center RS za poklicno izobraževanje si pridržuje pravico do sprememb vsebin.

 

UPORABNIKI IN SPLETNO MESTO

Uporabnik

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki kot obiskovalec uporablja spletno mesto.

Spletno mesto

Uporabnik spletnega mesta Centra RS za poklicno izobraževanje je vsak uporabnik, ki uporablja spletno mesto http://eps.europass.si/.

 

OSEBNI PODATKI: ZBIRANJE, OBDELAVA IN NAMEN NJIHOVE OBDELAVE

Center RS za poklicno izobraževanje na spletnem mestu zbira osebne podatke – v kolikor jih uporabnik prostovoljno poda preko spletnih obrazcev, kar je namenjeno poslovnemu komuniciranju s ciljnimi uporabniki.

To so naslednji osebni podatki:
Ime;
Priimek;
e-naslov.

Z namenom nadaljnje komunikacije vaše osebne podatke hranimo v naši bazi, in sicer na podlagi zakonitega interesa. 

 

Zbiranje podatkov

Registracija
V sistemu je možno dodajanje novih uporabnikov, s čimer le-ti pridobijo določeno stopnjo avtorizacije za ogled vsebin, ki niso vidne vsem obiskovalcem spletnega mesta. Postopek registracije novega uporabnika je mogoč zgolj s strani administratorja spletnega mesta Centra RS za poklicno izobraževanje. V skupino registriranih subjekov imajo možnost pristopiti zgolj zaposleni pod pogojem, da jim ta dodatna funkcija uporabe pripada.

Znotraj zgoraj omenjenih procesov Center RS za poklicno izobraževanje vodi določene podatke, ki so potrebni za postopek registracije ter vzdrževanja uporabniškega računa. 

Ti podatki so naslednji:
Uporabniško ime;
geslo;
e-naslov.

Prijava
Po uspešni registraciji nastopi možnost prijave uporabnikov, ki so bili vnešeni v sistem s strani administratorja. Ti uporabniki so v vseh okoliščinah zgolj zaposleni v Centru RS za poklicno izobraževanje, zaradi možnosti dostopanja do vsebin, ki niso izpisane vsem obiskovalcem spletnega mesta http://eps.europass.si .

Uporabniki, ki jim je bil dodeljen razširjen dostop do vsebin so dolžni podatke potrebne za vpis hraniti v tajnosti in z njimi razpolagati zgolj za namene delovnih procesov znotraj Centra RS za poklicno izobraževanje.

Podatki, ki jih uporabniki prejmejo:
Uporabniško ime;
geslo.

 

Strojna in programska oprema

Spletno mesto lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi uporabnikovega računalnika, pa osebni podatek v obliki IP naslova. Osebni podatki, pridobljeni na podlagi obiska spletnega mesta, se ne hranijo ali pa se hranijo v anonimizirani obliki in kot takšni niso neposredno povezljivi z uporabniki. S temi podatki razpolaga Google Analytics, skladno s tem velja, da je podjetje Google LLC v zakonsko dovoljenem obsegu obdelovalec podatkov.
Obdelava podatkov

Upravljavec lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Te informacije bodo uporabljene izključno za izdelavo splošne statistike o uporabi spletnega mesta. Ti podatki se zbirajo s pomočjo piškotkov. Uporaba, upravljanje in brisanje piškotkov je podrobneje opisana v nadaljevanju.

 

SOGLASJE

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi kateregakoli obrazca na našem spletnem mestu ali ob prijavi na e-obveščanje obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 

Upravljalec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljalec v opredelitvi te politike zasebnosti.

Še posebej se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodb in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, brez omejitev, ter tudi po sklenitvi pogodbe, brez omejitev.

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s pisnim sporočilom preko navadne pošte ali na elektronski naslov info@cpi.si . V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za namene, kot so opredeljeni v prejšnjem poglavju. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.
VAŠE PRAVICE

V skladu z določili aktualnega in trenutno veljavnega zakona ter Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.
Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se s pisno prošnjo obrnite na nas tako, da nam pošljete sporočilo na naslov Center RS za poklicno izobražovanje, Kajuhova ulica 32u, 1000 Ljubljana, Slovenija, ali na e-naslov info@cpi.si.  Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:
Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

 

O PIŠKOTKIH IN NJIHOVI UPORABI NA NAŠI SPLETNI STRANI

Kaj so piškotki?

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke  shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.
Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev;  najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov.  Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Razlogov za uporabo piškotkov je več.  Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika , itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta.

O priporočeni in dovoljeni uporabi piškotkov na spletnih straneh si lahko preberete tudi smernice informacijskega pooblaščenca za uporabo piškotkov, ki jih najdete tukaj.

SEZNAM PIŠKOTKOV NA NAŠI SPLETNI STRANI

Lastni piškotki

Ime piškotka Trajanje Opis
ASP.NET_SessionId Trajanje seje Identifikator seje uporabnika
Language Trajanje seje Identifikator jezika seje
.ASPANONYMOUS Trajanje seje Identifikator avtomatskega vpisa anonimnega uporabnika


 

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Podatki, ki jih zbira upravljalec spletnega mesta, se hranijo za potrebe upravljalca spletnega mesta v skladu s pogoji in nameni, opredeljenimi v tej politiki zasebnosti. Osebni podatki se hranijo na spletnem mestu in v primeru nadaljnje obravnave in komunikacije z uporabnikom v drugih bazah podjetja.

Navedene podatke lahko družba Center RS za poklicno izobraževanje, obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, Center RS za poklicno izobraževanje izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

Uporabnik lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo tako, da nam pošljete sporočilo na naslov Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova ulica 32u, 1000 Ljubljana, Slovenija, ali na e-naslov info@cpi.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

 

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe politike zasebnosti za uporabnike spletnega mesta. Uporabnika prosimo, da pred vsako uporabo spletnega mesta preveri datum zadnje spremembe teh splošnih pogojev uporabe.

 

VELJAVNOST

Politika zasebnosti na tej povezavi velja od 25. 5. 2018 dalje in se lahko kadarkoli spremeni in dopolni.

 

PRIDRŽKI

Center RS za poklicno izobraževanje bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Center RS za poklicno izobraževanje tudi ne prevzema nobene odgovornosi v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. Center RS za poklicno izobraževanje, ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

Center RS za poklicno izobraževanje ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Center RS za poklicno izobraževanje niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.