|  Prijava

EPUserChanger

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

 

Center RS za poklicno izobraževanje se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani eps.europass.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

 

Stopnja skladnost

Javno dostopni del spletne strani eps.europass.si dosega raven dostopnosti AA smernic za načrtovanje spletnih vsebin Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0, ki so objavljene na spletnem naslovu http://www.w3.org/TR/WCAG20/ .

Spletna stran je postavljeno v jeziku HTML5 ter uporablja CSS3 stilske predloge (angl. Cascading Style Sheets). Za interakcije in določene funkcionalnosti se uporablja jQuery JavaScript knjižnica.

 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 21. 5. 2020.

Javno dostopni del spletne strani je zasnovano tako, da bi bil uporabniško prijazen vsem spletnim obiskovalcem Uporabljena je bila metoda iz prve alineje točke (a) člena 3(1) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523 – samoocena organa javnega sektorja. V HTML kodi spletnih strani so tako dodani opisi in atributi z dodatnimi informacijami za namenske aplikacije oz. bralnike. Primeri so alternativni teksti za grafične elemente.

 

Funkcije dostopnosti

Uporabniku je omogočeno:

  • uporaba standardne pisave v zadostnem kontrastu, primernejše za osebe z disleksijo,
  • poudarjene povezave;
  • povečava črk s pomočjo brskalnika z gumbi CTRL+

 

Možne izboljšave

Spletno mesto zaradi starosti aplikacije ter svoje specifičnosti in namena uporabe ni prilagojeno za mobilne telefone, zaradi česar je lahko oteženo branje in posledično slabša uporabniška izkušnja.

V primeru, da v brskalniku niso podprte stilske predloge CSS, se še vedno lahko pristopi do vseh informacij, vendar so lahko nekatere vsebine podvojene ali odvečne. Neodvisnost od JavaScripta in CSS predlog bi pomenila večjo spremembo v zasnovi in načinu delovanja spletnega mesta.

Mnoge smernice WCAG in WAI-ARIA za izboljšanje dostopnosti spletišča si je mogoče razlagati subjektivno. Prav tako se lahko interpretacije s časom spreminjajo.

 

Povratne in kontaktne informacije

Spletno mesto želimo čim bolj približati uporabnikom. V primeru težav pri dostopu do katerih koli vsebin ali informacij na tem spletnem mestu ali, če imate povratne informacije oziroma predloge izboljšav, nas kontaktirajte na e-naslov info@cpi.si

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informacijah ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na elektronski naslov info@cpi.si.