|  Prijava

EPUserChanger

Pogosta vprašanja

Enter Title

POGOSTA VRAŠANJA (FAQ)


Evidenčna številka je številka osebnega lista dijaka. Številka osebnega lista dijaka je nadomestila številko spričevala o poklicni maturi oz. zaključnem izpitu.


Najverjetneje excel datoteke niste shranili v predpisanem formatu Excel (*.xls ali *.xlsx) ali ste morda spreminjali stolpce oz. rubrike v njej (npr. vrstni red rubrik, naslov rubrike,…).


Pri popravljanju napak je najbolj pomembno, da začnete popravljanje z gumbom 1 »Pripravi Excel«, nato poiščete excel datoteko, ki jo urejate, tam popravite napako in datoteko shranite z novim imenom. Šele potem postopek nadaljujete z gumbom 2 »Prebrskaj« in dokončate postopek nalaganja nove excel datoteke v aplikacijo. Popravljanja torej ne smete začeti z gumbom 2 »Prebrskaj« in urejati  že izpolnjenega excela,  sicer se vam bodo dijaki podvojili.


Najverjetneje ste naredili napako pri vnosu številk v excel dokumentu,  bodisi pri zapisu datuma ali v polju za vnos kreditnih točk (npr. 20KT, namesto samo številke ali pa datuma niste vnesli v predpisani obliki, npr. 20.8.2000 namesto 20.08.2000, morda ste med števke datuma vnesli presledke,…)


V aplikacijo je vneseno večje število nazivov modulov ter predlogov prevodov in kompetenc, ki pa jih je možno popraviti ali izbrisati. Zapis kompetenc sicer ni obvezen, torej lahko pustite to polje tudi prazno. V kolikor boste vnašali svoj zapis, naj dolžina zapisa ne presega 100 znakov z vključenimi presledki.


Ne, priloge ni potrebno izbrisati, popravite lahko le datum izdaje (izdana mu bo, ko bo opravil zaključni izpit oziroma maturo). To lahko naredite tako, da greste na korak 2, kliknete pri zadevnem dijaku gumb »uredi«, nato pa spremenite datum ter shranite spremembo.


V aplikaciji izdaja za pretekla leta ni možna, saj je program v aplikaciji vezan na tekoče leto. V kolikor želite pripraviti priloge k spričevalu za pretekla leta, se obrnite na Nacionalni center Europass (europass@cpi.si). Te primere bomo obravnavali individualno.


Lahko. Označite več PDF dokumentov, desni klik miške in nato izberite "natisni". V kolikor imate težave, je to verjetno povezano z nastavitvami vašega računalnika.